KØB Oxynorm 10/20 mg ONLINE I DANMARK

1700,00 kr.

KØB Oxynorm 10/20 mg ONLINE I DANMARK / bestil oxynorm / bedste apotek for at købe oxynorm i Danmark KØB Oxynorm 10/20 mg ONLINE I DANMARK OxyNorm kapsler skal tages med 4-6 timers mellemrum. Dosis afhænger af smerten og patientens tidligere historie med smertestillende krav. Stigende sværhedsgrad kræver en øget dosis af OxyNorm kapsler. Den

SKU: iqmBMz6EXf Category:

Description

KØB Oxynorm 10/20 mg ONLINE I DANMARK / bestil oxynorm / bedste apotek for at købe oxynorm i Danmark

KØB Oxynorm 10/20 mg ONLINE I DANMARK

OxyNorm kapsler skal tages med 4-6 timers mellemrum. Dosis afhænger af smerten og patientens tidligere historie med smertestillende krav.

Stigende sværhedsgrad kræver en øget dosis af OxyNorm kapsler. Den korrekte dosis for hver enkelt patient er den, der kontrollerer smerten og tolereres godt i hele doseringsperioden. Patienter bør titreres for smertelindring, medmindre uundgåelige bivirkninger forhindrer dette.

Den sædvanlige startdosis for opioide naive patienter eller patienter, der oplever alvorlige smerter, der ikke kontrolleres af svagere opioider, er 5 mg, 4-6 timer. Dosis bør derefter omhyggeligt titreres, så ofte som en gang om dagen, for at opnå smertelindring. Størstedelen af ​​patienterne behøver ikke en daglig dosis over 400 mg. Nogle patienter kan dog kræve højere doser.

Konvertering fra oral morfin:

Patienter, der får oral morfin før behandling med oxycodon, bør have deres daglige dosis baseret på følgende forhold: 10 mg oral oxycodon svarer til 20 mg oral morfin. Det skal understreges, at dette er en vejledning til den nødvendige dosis OxyNorm kapsler. Variation mellem patienter kræver, at hver patient omhyggeligt titreres til den passende dosis.

Ældre patienter:

En dosisjustering er normalt ikke nødvendig hos ældre patienter.

Kontrollerede farmakokinetiske undersøgelser hos ældre patienter (over 65 år) har vist, at clearance af oxycodon kun er lidt reduceret sammenlignet med yngre voksne. Der blev ikke oplevet nogen bivirkninger baseret på alder, så voksne doser og dosisintervaller er passende.

KØB Oxynorm 10/20 mg ONLINE I DANMARK / bestil oxynorm

Plasmakoncentrationer i denne patientpopulation kan øges. Doseringsstart bør følge en konservativ tilgang hos disse patienter. Den anbefalede startdosis for voksne bør reduceres med 50% (f.eks. En total daglig dosis på 10 mg oralt til opioid naive patienter), og hver patient skal titreres til passende smertekontrol i henhold til deres kliniske situation.

Pædiatrisk population:

OxyNorm kapsler bør ikke anvendes til patienter under 18 år.

Anvendelse ved ikke-ondartet smerte:

Opioider er ikke den første behandling for kroniske ikke-ondartede smerter, og de anbefales ikke som den eneste behandling. Typer af kroniske smerter, der har vist sig at være lindret af stærke opioider, omfatter kronisk osteoarthritisk smerte og intervertebral skivesygdom. Behovet for fortsat behandling af ikke-ondartede smerter bør vurderes med jævne mellemrum.

Indgivelsesmåde

OxyNorm kapsler er til oral brug.

Behandlingstid

Oxycodon bør ikke bruges længere end nødvendigt. Ligesom andre stærke opioider bør behovet for fortsat behandling vurderes med jævne mellemrum.

Afbrydelse af behandlingen

Når en patient ikke længere har brug for behandling med oxycodon, kan det være tilrådeligt at reducere dosis gradvist for at forhindre abstinenssymptomer.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for oxycodon eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.6.1. Oxycodon må ikke anvendes i alle situationer, hvor opioider er kontraindiceret: Alvorlig respirationsdepression med hypoxi, paralytisk ileus, akut mave, forsinket gastrisk tømning, alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom, lungeko, alvorlig bronchial astma, forhøjede kuldioxidniveauer i blodet, kronisk nedsat leverfunktion, forstoppelse.

bedste apotek at købe oxynorm i Danmark

Den største risiko for opioidmangel er respirationsdepression. Der skal udvises forsigtighed ved administration af oxycodon til svækkede ældre. opioidafhængige patienter; patienter med alvorlig lungehæmning, patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion patienter med myxødem, hypothyroidisme, Addisons sygdom, toksisk psykose, prostata hypertrofi, binyrebarkinsufficiens, alkoholisme, delirium tremens, galdeveje, pancreatitis, inflammatoriske tarmproblemer, hypotension, hypovolæmi, hoved skade (på grund af risikoen for øget intrakranielt tryk) eller patienter, der tager benzodiazepiner, andre CNS -depressiva (inklusive alkohol) eller MAO -hæmmere.

KØB Oxynorm 10/20 mg ONLINE I DANMARK / bestil oxynorm

Samtidig brug af benzodiazepiner og opioider kan resultere i sedation, respirationsdepression, koma og død.

På grund af disse risici bør samtidig ordination af beroligende midler såsom benzodiazepiner eller opioidrelaterede lægemidler forbeholdes patienter, for hvem alternative behandlingsmuligheder ikke er mulige.

Hvis det besluttes at ordinere benzodiazepiner samtidig med opioider, bør den laveste effektive dosis anvendes, og behandlingens varighed skal være så kort som muligt (se også den generelle dosisanbefaling i afsnit 4.2).

Patienter bør overvåges nøje for tegn og symptomer på respirationsdepression og sedation. I denne forbindelse anbefales det stærkt at informere patienter og deres omgivelser om at være opmærksom på disse symptomer

KØB Oxynorm 10/20 mg ONLINE I DANMARK / bestil oxynorm

Bestil OxyNorm tabletter 98 stykker og kapsel, hårde – gode priser, gratis forsendelse og hurtig levering direkte til din dør. Bedste apotek at købe oxynorm i Danmark

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KØB Oxynorm 10/20 mg ONLINE I DANMARK”

Your email address will not be published. Required fields are marked *